Vergoedingen

Vergoeding van Handtherapeutische zorg valt onder Ergotherapie of Fysiotherapie

Ergotherapeutische zorg wordt vanuit de basisverzekering vergoed met een maximum van 10 uur per jaar. Hierbij wordt uw verplichte eigen risico aangesproken, behalve voor kinderen tot 18 jaar. Het eigen risico van de ouders wordt dan niet belast. Na deze 10 uur wordt ergotherapeutische behandeling alleen vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent. Hoeveel behandelingen er vergoed worden bovenop deze 10 uur verschilt per aanvullende verzekering.

Fysiotherapeutische zorg wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Alleen wanneer u een aandoening heeft die op de lijst chronische indicaties staat wordt de zorg na de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden in dat geval vanuit uw aanvullende verzekering vergoed. Wanneer uw aanvullende verzekering geen 20 behandelingen vergoedt en u wilt wel vaker behandelt worden, kan het zijn dat u een aantal behandeling zelf moet betalen.

De lijst chronische indicaties is een term die soms misleidend kan zijn. Het kan best zijn dat u een aandoening heeft die chronisch is, maar dat deze niet op de de lijst chronische indicaties staat. Een voorbeeld hiervan is artrose. Helaas kan de zorg dan niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. Twijfelt u of uw behandeling vergoed wordt? Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, of het aan ons vragen.

Wanneer uw kind onder de 18 jaar met een ‘chronische indicatie’ heeft, worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Kinderen met ‘niet chronische indicaties’ krijgen maximaal twee maal negen behandelingen per aandoening vergoed uit de basisverzekering. Daarna wordt de aanvullende verzekering aangesproken.

Wanneer de zorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt, word er aanspraak gedaan op uw eigen risico. Dit geldt niet voor zorg vanuit de aanvullende verzekering.

We hebben met onderstaande zorgverzekeraars de afspraak dat zij de spalken altijd vergoeden wanneer u bij hen aanvullend verzekerd bent.

 • Menzis
 • Anderzorg

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben we de afspraak dat zij de spalken in sommige gevallen vergoeden wanneer u bij hen aanvullend verzekerd bent.

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben we de afspraak dat zij de spalken in sommige gevallen vergoeden wanneer u bij hen aanvullend verzekerd bent, afhankelijk van uw polis bij de betreffende zorgverzekeraar.

 • Zilveren kruis achmea
 • VGZ
 • Univé
 • Bewuzt
 • IZ
 • IZA
 • Zekur
 • UMC
 • Consumers C (collectiviteit)

Wanneer u bij een andere verzekeraar verzekerd bent, rekenen wij alleen de materiaalkosten. Dit varieert van 15 euro voor een kleine spalk tot maximaal 50 euro voor een grote spalk. Handtherapie Groningen is de enige praktijk in de provincie Groningen (met uitzondering van de ziekenhuizen) die deze afspraak met bovengenoemde verzekeraars heeft.

Maak zelf online een afspraak

Geverifieerd door MonsterInsights