Kiest u voor Handtherapie Groningen dan kiest u voor kwaliteit. Onze handtherapeuten zijn allen ingeschreven in het kwaliteitsregister van hun beroepsgroep.
Dit verplicht hen om continue na- en bijscholingen binnen hun vakgebied te volgen. Daarnaast blijven onze therapeuten zich in nieuwe behandelmethoden verdiepen en zich verder specialiseren om u zo de beste zorg te kunnen garanderen.