Handtherapeutische zorg bij hand-, pols en elleboogklachten.

Gespecialiseerde, verzekerde zorg...

...zonder wachttijden.

Patiënt informatie betreffende corona maatregelen

Beste patiënten,

Het zal niemand ontgaan zijn dat we een bijzondere periode doormaken. Net als iedereen in de zorg, staat ook de handtherapie voor ongewone uitdagingen. Onze therapeuten trekken samen op in het maken van keuzes en het verstrekken van informatie. We informeren u hierbij graag over de maatregelen die genomen zijn in de fysiotherapiepraktijken en op welke wijze de praktijken de komende periode omgaan met de corona maatregelen.

De komende periode zal de handtherapeutische zorg weer stapsgewijs worden opgebouwd. Om zowel onszelf als zorgverleners en onze patiënten zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus volgen we hierin de adviezen m.b.t. het veilig leveren van zorg van het RIVM en de GGD en wordt er in iedere praktijk een strak hygiëneprotocol gevolgd. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie en besmettingen zal waar nodig het beleid worden aangepast.

Omdat op dit moment de situatie met regelmaat verandert, kunnen we hierbij alleen de huidige stand van zaken weergeven. Bij veranderingen in het beleid zullen we dat dan ook direct kenbaar maken.

Onderstaand een aantal voorbeelden van aanpassingen en regels die we in onze praktijk toepassen. We willen u vragen deze goed door te lezen vooraf aan uw bezoek aan onze praktijk:

Wanneer vragen wij u niet naar de praktijk te komen en eerst te bellen voor overleg:

(bij beantwoording van één of meer van de volgende vragen met ‘ja’):

 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 cliënt?
 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
 • Heeft u op dit moment covid-19?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur?
 • Bent u in thuisisolatie?

Aandachtspunten en huisreglement:

 • Waar mogelijk behandelen we op afstand via o.a. videoconsult
 • We geven geen handen bij binnenkomst
 • We wassen regelmatig onze handen. Ook van u kan gevraagd worden uw handen te wassen voor en/of na de behandeling
 • Uw therapeut opent en sluit de deuren. We vragen u vriendelijk zelf geen deurklinken aan te raken
 • Bij hoesten en niezen doen we dat aan de binnenkant van de elleboog
 • We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien deze na gebruik weg
 • We hanteren waar mogelijk 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk
 • We hanteren een strikt schoonmaakrooster in de praktijk per behandelruimte en gehele praktijk
 • Toilet gebruik wordt geminimaliseerd. We vragen u alleen bij hoge nood gebruik te maken van het toilet. Deze wordt met grote regelmaat gereinigd
 • We maken geen gebruik handdoeken op de tafels en vragen u om zelf een schone handdoek mee te nemen naar de praktijk
 • Cliënten komen alleen naar de praktijk, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij. Bij kinderen geldt 1 ouder/verzorger per kind.
 • begeleiding gaat niet mee de behandelkamer in en blijft niet in de wachtkamer wachten, maar wacht buiten de praktijk
 • Cliënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen in de praktijk
 • Cliënten gaan na de behandeling direct naar huis
 • We proberen waar mogelijk rekening te houden met inrichting, looplijnen (evt. 1 richtingsverkeer)
 • Het kan zijn dat uw therapeut een aangepast rooster heeft om niet teveel mensen tegelijk in de praktijk aanwezig te laten zijn. Het kan zijn dat u daardoor niet op uw gewenste tijd gezien kan worden. We hopen hiervoor op uw begrip.
 • Behandeling aan huis: de algemene gedragsregels van in de praktijk gelden ook voor behandeling bij de cliënt thuis.

Welkom

Handtherapie Groningen biedt handtherapeutische zorg (handfysiotherapie en handergotherapie) aan alle patiënten met hand-, pols en elleboogklachten. U bent welkom op één van onze praktijklocaties, maar we kunnen u, op indicatie van uw huisarts, ook aan huis behandelen.

Vacature

Ben jij de Handtherapeut die ons team komt versterken? I.v.m. uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor 24-40 uur.

Lees meer onder ‘Vacatures’

Maak een terugbelafspraak

Heeft u klachten aan uw hand of pols?

U kunt met of zonder verwijzing bij ons terecht en voor al onze locaties geldt dat we  geen wachttijden hebben. We streven ernaar dat u binnen 2 dagen door een handtherapeut  (dit is een fysiotherapeut of ergotherapeut die gespecialiseerd is in handproblematiek) gezien kunt worden. Op verzoek van de huisarts of een medisch specialist kan behandeling bij ons handencentrum zelfs binnen 24 uur worden opgestart.

Handfysiotherapie en handergotherapie wordt samen handtherapie genoemd en is erop gericht om uw handfunctie te optimaliseren en de pijnklachten te verminderen.

Zorgvergelijker

Korte wachttijden

Gespecialiseerde zorg

Verzekerde zorg

Samenwerking met andere zorgprofessionals

Kwaliteit in beweging