Mijn eerste handpatiënt behandelde ik op Curaçao, in 1989. Deze behandeling deed me niet alleen beseffen wat de impact van een kwetsuur van de hand was op het handelen, de sociale interacties en de eigenwaarde van een persoon, maar ook wat voor een invloed je als therapeut kan hebben op het herkrijgen van dit alles. Het daar opgebouwde samenwerkingsverband tussen de revalidatie-arts, de plastische chirurg en mijzelf leerde mij tevens hoe fascinerend en complex een hand eigenlijk in elkaar zat. Vanaf die tijd heb ik me vooral willen verdiepen in de handrevalidatie.

In de jaren daarna heb ik door mijn werk in het UMCG, Beatrixoord en Handtherapie Groningen mijn kennis verder kunnen verdiepen, verbreden en kunnen delen. En dit hoop ik nog jaren te kunnen blijven doen.

Socials