Coronamaatregelen in onze praktijk

Beste patiënten,

Het zal niemand ontgaan zijn dat we een bijzondere periode doormaken. Net als iedereen in de zorg, staat ook de handtherapie voor ongewone uitdagingen. Onze therapeuten trekken samen op in het maken van keuzes en het verstrekken van informatie. We informeren u hierbij graag over de maatregelen die genomen zijn in de fysiotherapiepraktijken en op welke wijze de praktijken de komende periode omgaan met de corona maatregelen.

De afgelopen periode is de fysiotherapeutische zorg weer stapsgewijs opgebouwd. Om zowel onszelf als zorgverleners en onze patiënten zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus volgen we hierin de adviezen m.b.t. het veilig leveren van zorg van het RIVM en de GGD en wordt er in iedere praktijk een strak hygiëneprotocol gevolgd. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie en besmettingen zal waar nodig het beleid worden aangepast.

Omdat op dit moment de situatie met regelmaat verandert, kunnen we hierbij alleen de huidige stand van zaken weergeven. Bij veranderingen in het beleid zullen we dat dan ook direct kenbaar maken.

Onderstaand een aantal voorbeelden van aanpassingen en regels die we in onze praktijk toepassen. We willen u vragen deze goed door te lezen vooraf aan uw bezoek aan onze praktijk:

Wanneer vragen wij u niet naar de praktijk te komen en eerst te bellen voor overleg:

(bij beantwoording van één of meer van de volgende vragen met ‘ja’):

  • Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 cliënt?
  • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38⁰C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
  • Heeft u op dit moment covid-19?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
  • Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur?
  • Bent u in thuisisolatie?Maak zelf online een afspraak

Verified by MonsterInsights